top of page
Logo Websters XS

Meest voorkomende accessibility issues op je website and how to fix them

In de digitale wereld van vandaag is toegankelijkheid van websites essentieel, maar vaak over het hoofd gezien. Voor mensen met een beperking kan het navigeren door online content een uitdaging zijn. In deze blogpost duiken we dieper in op het belang van toegankelijkheid en ontdekken we hoe websites voor iedereen, ongeacht hun capaciteiten, een inclusieve online ervaring kunnen bieden.

Bijna 1 op de 6 mensen wereldwijd leeft met een beperking, variërend van fysieke en zichtbare beperkingen tot niet direct waarneembare uitdagingen zoals auditieve of visuele beperkingen (UNDRR). Het benadrukt de cruciale noodzaak dat jouw website toegankelijk is voor iedereen, om een inclusieve online ervaring te waarborgen.


Jammer genoeg zijn vele websites wereldwijd nog niet toegankelijk voor iedereen. Volgens een onderzoek van WebAIM bij de top 1.000.000 homepages uit 2023 blijkt dat maar liefst 96,3% van de homepages aan minstens 1 van de voorwaarden om een toegankelijke pagina te zijn niet voldoet. De meest voorkomende problemen zijn lage contrasten, ontbrekende alt-teksten, linken die naar niets verwijzen, formulieren die geen labels hebben, knoppen die niet doorverwijzen en het ontbreken van de standaardtaal van het document.
(“The WebAIM Million - The 2023 report on the accessibility of the top 1000000 home pages”)Hoe weet ik of mijn website toegankelijk is?

Om een website toegankelijk te maken, dienen we rekening te houden met 4 principes. Of je ze nu bestempelt als de WCAG-, POUR- of eenvoudigweg toegankelijkheidsprincipes, de essentie blijft hetzelfde. 


 1. Is je website waarneembaar?

De waarneembaarheid van een website verwijst naar het vermogen van alle gebruikers, inclusief mensen met verschillende beperkingen, om de informatie en inhoud op de website waar te nemen of te ervaren.


Om een website waarneembaar te maken, moeten ontwerpers en ontwikkelaars aandacht besteden aan verschillende aspecten, waaronder:


 1. Kleurcontrast: Zorg voor voldoende contrast tussen tekst en achtergrond, zodat de tekst zelfs voor mensen met visuele beperkingen duidelijk leesbaar is.

 2. Alternatieve tekst (alt-tekst): Voeg beschrijvende alt-teksten toe aan afbeeldingen, zodat mensen met visuele beperkingen begrijpen wat er op de afbeeldingen staat.

 3. Aanpasbare tekstgrootte: Maak tekst schaalbaar, zodat gebruikers de mogelijkheid hebben om in te zoomen zodat de tekstgrootte aanpast aan hun voorkeuren.

 4. Multimediatoegankelijkheid: Zorg ervoor dat video- en audiobestanden voorzien zijn van ondertiteling, transcripties en andere toegankelijkheidskenmerken.

 5. Logische leesvolgorde: Organiseer de inhoud op een logische manier, zodat gebruikers gemakkelijk de structuur van de pagina kunnen begrijpen. 1. Kunnen bezoekers je website bedienen?

Daarnaast moet je website bedienbaar (operable) zijn. De gebruiker moet de componenten van je website kunnen bedienen. Het betekent dat de gebruikersinterface van de website ontworpen moet zijn op een manier die navigatie en interactie mogelijk maakt voor alle gebruikers, ongeacht hun fysieke of cognitieve mogelijkheden.


Een bedienbare website moet bijvoorbeeld een duidelijke en consistente structuur hebben, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen hoe ze door de site kunnen navigeren. Daarnaast moeten interactieve elementen, zoals knoppen en formulieren, toegankelijk zijn via verschillende invoermethoden, zoals muis, toetsenbord of touchscreen. Ervoor zorgen dat je website navigeerbaar is met alleen behulp van het toetsenbord is bijvoorbeeld handig voor gebruikers die geen muis kunnen gebruiken. 


Kortom, een bedienbare website is ontworpen met het oog op gebruiksgemak. Daardoor kan iedereen, inclusief mensen met verschillende soorten beperkingen, effectief en efficiënt interacteren met de inhoud en functies van de site.


 1. Is je website voldoende begrijpbaar?

Het principe van begrijpbaarheid (understandability) in webtoegankelijkheid houdt in dat zowel de informatie op een website als de bediening van de gebruikersinterface begrijpbaar moeten zijn voor alle gebruikers, inclusief gebruikers met verschillende vaardigheden en beperkingen. Hier zijn enkele aspecten van dit principe:


 1. Duidelijke taal en formulering: Gebruik eenvoudige en begrijpelijke taal in de tekst van de website. Vermijd vakjargon en complexe technische termen. Als er specifieke termen nodig zijn, zorg dan voor uitleg.

 2. Consistente navigatie: Zorg voor een consistente en voorspelbare navigatiestructuur op de website. Menu's, knoppen en links moeten op vergelijkbare wijze worden gepresenteerd op verschillende pagina's.

 3. Feedback en bevestiging: Geef duidelijke feedback aan gebruikers wanneer ze interactie hebben met de website. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het tonen van succes berichten na het invullen van een formulier of het bevestigen van een aankoop.

 4. Voldoende tijd: Sta gebruikers voldoende tijd toe om informatie te lezen en taken uit te voeren. Vermijd automatische time-outs die gebruikers kunnen benadelen. Dit is vooral van toepassing voor mensen met cognitieve beperkingen.

 5. Makkelijk te begrijpen navigatie en formulieren: Ontwerp de navigatie en formulieren op een eenvoudige en begrijpelijke manier. Label knoppen en velden duidelijk, en zorg ervoor dat de stappen in processen logisch zijn.

 6. Leerbaarheid: Maak de website 'leerbaar' zodat gebruikers snel kunnen begrijpen hoe ze de site moeten gebruiken. Duidelijke instructies en hulpmiddelen, zoals tooltips, kunnen hierbij helpen.


 1. Is al je content robust?


Het principe van robuustheid in webtoegankelijkheid benadrukt dat de content op een website betrouwbaar kan worden geïnterpreteerd door verschillende gebruikersagenten. Gebruikersagenten omvatten verschillende soorten webbrowsers, assistentietechnologieën en andere tools die mensen gebruiken om digitale informatie te benaderen.


Hier zijn enkele aspecten van robuustheid:


 1. Compatibiliteit met diverse browsers: Zorg ervoor dat de website correct functioneert en goed geïnterpreteerd wordt op verschillende browsers (zoals Chrome, Firefox, Safari, enz.). 

 2. Ondersteuning voor assistentietechnologieën: Maak de website toegankelijk voor hulptechnologieën, zoals schermlezers, brailleleesregels en spraakherkenningssoftware. Dit betekent dat de HTML, CSS en JavaScript-code van de website goed gestructureerd en gelabeld moet zijn om deze technologieën te ondersteunen.

 3. Semantisch correcte code: Gebruik semantisch correcte HTML-code om de structuur van de content duidelijk weer te geven. Dit helpt niet alleen bij de interpretatie door browsers, maar ook bij het begrijpen van de content door assistentietechnologieën.

 4. Fouttolerantie: Ontwerp de website met fouttolerantie in gedachten. Dit betekent dat de website moet blijven functioneren, zelfs als er kleine fouten in de code zitten. Dit is belangrijk omdat sommige gebruikersagenten mogelijk niet perfect zijn of kleine fouten kunnen tegenkomen.

 5. Degradatie van functionaliteit: Als geavanceerde functies afhankelijk zijn van bepaalde technologieën, zorg er dan voor dat er alternatieve methoden zijn voor gebruikers die deze technologieën niet kunnen gebruiken. Zo blijft de essentiële functionaliteit beschikbaar voor een breder publiek.Conclusie 


Je website toegankelijk maken kan een grote impact hebben voor je gebruikers. Houd bij het ontwerpen van je website rekening met iedereen, inclusief personen met verschillende beperkingen.Zorg dat je website waarneembaar, bedienbaar, begrijpbaar en robuust is, onafhankelijk van de context. Allerlei factoren spelen hier hun rol, zoals kleuren, tekstgroottes, taal, ondertiteling, navigatie, invoer, hulpmiddelen en stabiliteit. Dankzij een inclusief ontwerp kan je een website creëren die voor iedereen gemakkelijk te gebruiken is. En wie wil nu niet een breder publiek bereiken en een positieve impact maken?


Op zoek naar hulp om je website toegankelijk te maken? Websters kan je helpen als erkend Wix Accessibility specialist. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of plan een gesprek om je website naar nieuwe hoogten te tillen!

Works Cited

“2023 Global Survey Report on Persons with Disabilities and Disasters.” UNDRR, 2023, https://www.undrr.org/report/2023-gobal-survey-report-on-persons-with-disabilities-and-disasters. Accessed 29 February 2024.

“The WebAIM Million - The 2023 report on the accessibility of the top 1000000 home pages.” WebAIM, 29 March 2023, https://webaim.org/projects/million/. Accessed 29 February 2024.

Comments


bottom of page